MIŁOSNA GLOBALIZACJA - Miłość w czasach strefowych

Związała się z pakistańskim „księciem”