MIŁOSNA GLOBALIZACJA - Miłość w czasach strefowych

„Tymczasem Pakistan[…] jest wciąż pomijany, osądzany, spychany na margines.”